Tietosuoja

Tietosuoja

Onnen Hoidot

Nortamonkatu 26,  26100 Rauma

Puhelin: 044-217 0763

Y-tunnus : 2608454-8

 

Verkkosivustomme osoite on: https://onnenhoidot.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Leena Rinne

Puhelin 044-217 0763

onnenhoidot@gmail.com

Miksi keräämme henkilötietoa

  • Viranomaisten asettamien velvotteiden täyttämiseksi
  • Asiakkaan terveydenhuollon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi
  • Laskutusta varten
  • Yhteydenpitoon (muistutus hoidosta tai muu sovittu yhteydenpito)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot ja niiden muutokset
Hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät
Maksajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste
Ajanvaraustiedot
Kirjausten päivämäärät
Tutkimukset / hoidon suorittanut henkilö

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa haastattelun perusteella.
Tilattaessa kotisivujen kautta Vello-palvelusta, tallentuu nimi, puhelin, -ja sähköpostiosoitetiedot, sekä muut asiakkaan antamat tiedot.
Asiakas voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse. Sähköpostilta tallentuu nimi sekä sähköpostiosoite sekä viesti Leena Rinteen sähköpostiin, joka on suojattu salasanalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.
Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa.
Tietoja pyydetäänLeena Rinteeltä yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Leena Rinteelle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella.
Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti.
Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden tietoja säilytetään paperisessa arkistossa niin kauan, kuin asiakassuhde on olemassa.
Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa kaapissa valvotuissa olosuhteissa ja vain Leena Rinteellä on avain.
Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin.
Vellon kautta tulleet varaukset siirretään manuaaliseen rekisteriin.
Vellossa olevia tietoja ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla. Tiedot poistuu palvelusta automaattisesti 12 kk välein.
Sähköpostin kautta tulleet tiedot poistetaan Leena Rinteen sähköpostista heti, kun asia on käsitelty. Tiedot voidaan lisätä manuaaliseen asiakasrekisteriin, mikäli ne ovat hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  Matkapuhelin on suojattu sormenjälkitunnistimella.

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.
Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Facebook https://www.facebook.com/onnen-hoidot
Vello ajanvarauspalvelu https://vello.fi/onnenhoidot
Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Näillä sivustoilla on omat tietosuojaselosteet, joihin voit tutustua ko sivuilla.